Samo 2% korisnika interneta može proći ovaj matematički IQ test od 5 pitanja!

0%

Ako je 1/2 od 5x jednako 3, koliko je onda 1/3 od 10x?

Correct! Wrong!

Koji broj dobijete kad pomnožite sve brojeve na telefonskom brojčaniku?

Correct! Wrong!

Ako ste dobili dva blizanca, tri trojke i četiri četvorke, koliko beba imate ukupno?

Correct! Wrong!

Advertisements

 


Ako 10 puta bacite novčić i svaki put padne na "glavu", kolika je vjerovatnoća da će i 11. put pasti na "glavu"?

Correct! Wrong!

Marko je dobio zadatak za ispiše brojeve od 1 do 100 na 100 apartmana. Koliko puta će napisati broj 8?

Correct! Wrong!

Samo 2% korisnika interneta može proći ovaj matematički IQ test od 5 pitanja!
Matematika i logika vam nisu jače strane!
Dobar rezultat, ali možete vi to i bolje!
Vi ste GENIJE! Čestitamo!

Related Posts