Test ličnosti – Otkrijte više o sebi i vašim osobinama

Index - Content Overview show

Test ličnosti je alat koji vam pomaže da saznate više o sebi i svojim osobinama. Korištenjem ovog testa možete saznati koji su vam jači i slabiji karakteristični crte, što vas motiviše, kakva vam je percepcija svijeta oko sebe i mnogo toga drugog.

Ova vrsta testiranja se često koristi u psihologiji, ali i u svakodnevnom životu, kako bi ljudi bolje razumjeli sebe i druge.

Šta je test ličnosti i kako funkcioniše?

Šta je test ličnosti i kako funkcioniše?
Šta je test ličnosti i kako funkcioniše?

Test ličnosti je vrsta psihološkog testa koji se koristi za ispitivanje osobnosti pojedinca. Ovi testovi se često koriste u različitim kontekstima, poput selekcije radnika, obrazovanja, terapije ili istraživanja.

Test ličnosti se sastoji od serije pitanja koja se odnose na različite aspekte ličnosti, poput emocionalne stabilnosti, socijalnosti, komunikacijskih sposobnosti i drugih. Na osnovu odgovora na ta pitanja, alat će generisati profil vaše ličnosti.

Ova vrsta testiranja može biti slobodna forma ili standardizirana, što znači da postoji određeni broj pitanja i jasno definisane skale za procjenu odgovora.

Postoji mnogo različitih testova ličnosti, a svaki se može razlikovati po sadržaju pitanja, načinu davanja odgovora i ciljevima. Rezultati testova ličnosti se obično interpretiraju uz pomoć stručnjaka, poput psihologa ili psihoterapeuta.

Oni se mogu koristiti za dijagnosticiranje poremećaja ličnosti, identifikaciju snaga i slabosti osobe i pružanje savjeta o tome kako se najbolje prilagoditi različitim situacijama.

Međutim, treba imati na umu da testovi ličnosti imaju određene ograničenja i ne mogu dati potpunu sliku osobe.

Najnoviji testovi ličnosti

Load More Posts Loading...No more posts.

Koji su najpopularniji testovi ličnosti?

Najpopularniji-Testovi-Licnosti
Najpopularniji Testovi Ličnosti

Postoji mnogo različitih testova ličnosti koji se koriste u različitim kontekstima. Neki od najpoznatijih i najčešće korištenih testova ličnosti su:

 1. Meyers-Briggs Tip Indikator (MBTI): Ovaj test se bazira na teoriji osobnosti Karla Junga i koristi se za procjenu različitih aspekata osobnosti, poput toga kako se pojedinci odnose prema informacijama i odlukama.
 2. Big Five Inventory (BFI): Ovaj test se bazira na teoriji osobnosti koja se zove “pet velikih faktora” i koristi se za procjenu pet glavnih dimenzija osobnosti: emocionalnu stabilnost, socijalnu otvorenost, izdržljivost, amoralnost i konscienciju.
 3. 16-Faktorska osobnostna skala (16PF): Ovaj test se bazira na teoriji osobnosti Raymonda Cattella i koristi se za procjenu 16 različitih faktora osobnosti, poput emocionalne stabilnosti, socijalne percepcije i intelektualne otvorenosti.
 4. NEO Pi-R: Ovaj test se bazira na teoriji osobnosti Paulinea Costa i Roberta McCrae i koristi se za procjenu pet dimenzija osobnosti: nevrotičnost, ekstraverzija, otvorenost, prilagodljivost i moralnost.

Ovi testovi ličnosti su popularni zbog svoje sposobnosti da pruže detaljnu procjenu osobnosti i njihove široke primjene u različitim kontekstima. Međutim, treba imati na umu da testovi ličnosti imaju određena ograničenja i ne mogu dati potpunu sliku osobe.

TOP 10: Najpopularniji testovi ličnosti

Load More Posts Loading...No more posts.

Šta je Meyers-Briggs Tip Indikator (MBTI) i kako funkcioniše?

Meyers-Briggs Tip Indikator (MBTI) je vrsta testa ličnosti koji se koristi za procjenu različitih aspekata osobnosti. Ovaj test se bazira na teoriji osobnosti Karla Junga i sastoji se od serije pitanja koja se odnose na četiri dimenzije osobnosti: ekstraverzija/intraverzija, senzitivnost/intuitivnost, razmišljanje/osjećanje i uređivanje/slobodno formuliranje.

Primjer pitanja iz MBTI test ličnosti

1. Kada se odlučujete o nečemu, vi:

 • a) razmišljate o tome pa onda donosite odluku
 • b) osjećate se dobro o tome i onda donosite odluku

2. Kada se opuštate, vi se radije:

 • a) družite s ljudima
 • b) opuštate sam

3. Vi se radije usredotočujete na:

 • a) detalje
 • b) cjelokupnu sliku

4. Kada se nalazite u grupi ljudi, vi se radije

 • a) osjećate ugodno u središtu pažnje
 • b) osjećate ugodno u pozadini 

Odgovori na ova pitanja se zatim kombiniraju kako bi se dobio MBTI tip osobnosti. Na primjer, ako odgovorite “a” na pitanja 1 i 3 i “b” na pitanja 2 i 4, vaš MBTI tip bi mogao biti INTJ (introverted, intuitive, thinking, judging).

Šta je Big Five Inventory (BFI) vrsta testa ličnosti?

Big Five Inventory (BFI) je vrsta testa ličnosti koji se koristi za procjenu pet glavnih dimenzija osobnosti: emocionalnu stabilnost, socijalnu otvorenost, izdržljivost, amoralnost i konscienciju. Ovaj test se bazira na teoriji osobnosti koja se zove “pet velikih faktora” i sastoji se od serije pitanja koja se odnose na ove dimenzije.

Primjer pitanja iz BFI testa ličnosti

1. Kad se nešto ne isplati ili ne ide po planu, ja:

 • a) lako se uzrujam
 • b) mirno to prihvatim

2. Ja se rado družim s novim ljudima i volim nova iskustva:

 • a) potpuno se slažem
 • b) uglavnom se ne slažem

3. Često se osjećam umornim:

 • a) potpuno se slažem
 • b) uglavnom se ne slažem

4. Ja sam:

 • a) vrlo odgovoran i pošten
 • b) povremeno neodgovoran i nepošten

5. Ja volim:

 • a) planirati i organizirati stvari
 • b) raditi stvari spontano

Odgovori na ova pitanja se zatim kombiniraju kako bi se dobile procjene za svaku od pet dimenzija osobnosti.

Na primjer, ako odgovorite “a” na pitanja 1, 3 i 4 i “b” na pitanja 2 i 5, vaše procjene za emocionalnu stabilnost, izdržljivost i amoralnost bi mogle biti visoke, dok bi vaše procjene za socijalnu otvorenost i konscienciju mogle biti niske.

16-Faktorska osobnostna skala (16PF)

16-Faktorska osobnostna skala (16PF) je vrsta testa ličnosti koji se koristi za procjenu 16 različitih faktora osobnosti. Ovaj test se bazira na teoriji osobnosti Raymonda Cattella i sastoji se od serije pitanja koja se odnose na ove faktore.

Primjer pitanja iz 16PF-a:

1. Kada se osjećam neprijatno ili napetosti, ja:

 • a) govorim o tome s nekim
 • b) pokušavam se distancirati od toga

2. Kada se moram odlučiti između dvije stvari, ja:

 • a) razmišljam o tome detaljno
 • b) brzo donosim odluku

3. U društvu se osjećam:

 • a) ugodno i sigurno
 • b) nelagodno i nesigurno

4. Kada se suočim s problemom, ja:

 • a) radije tražim pomoć
 • b) radije rješavam probleme sam

5. Kada se nalazim s novim ljudima, ja:

 • a) radije ćutim
 • b) radije pričam

6. Kada se suočim s nečim nepoznatim, ja:

 • a) radije istražujem
 • b) radije se povlačim

7. Kada radim nešto, ja:

 • a) radije radim sve odjednom
 • b) radije radim jednu stvar po jednu

Odgovori na ova pitanja se zatim kombiniraju kako bi se dobile procjene za svaki od 16 faktora osobnosti. Na primjer, ako odgovorite “a” na pitanja 1, 2 i 4 i “b” na pitanja 3, 5, 6 i 7, vaše procjene za faktore osobnosti poput socijalne otvorenosti, razmišljanja i prilagodljivosti bi mogle biti visoke, dok bi vaše procjene za faktore poput nevrotičnosti, intelektualne otvorenosti i amoralnosti mogle biti niske.

Ovaj test se često koristi u različitim kontekstima, poput selekcije radnika, terapije i istraživanja ličnosti.

NEO Pi-R test ličnosti

NEO Pi-R je vrsta testa ličnosti koji se koristi za procjenu pet dimenzija osobnosti: nevrotičnost, ekstraverzija, otvorenost, prilagodljivost i moralnost. Ovaj test se bazira na teoriji osobnosti Paulinea Costa i Roberta McCrae i sastoji se od serije pitanja koja se odnose na ove dimenzije.

Primjer pitanja iz NEO Pi-R-a

1. Kada se suočim s novom situacijom, ja:

 • a) lako se prilagodim
 • b) se teško prilagođavam

2. Kada se suočim s problemom, ja:

 • a) radije se povučem
 • b) radije se suočim s tim

3. Kada se odlučujem o nečemu, ja:

 • a) razmišljam o svim mogućim posljedicama
 • b) donosim odluke brzo i impulsivno

4. Kada radim s drugima, ja:

 • a) lako se prilagodim njihovim potrebama
 • b) radije radim svojim vlastitim načinom

5. U grupi ljudi, ja se radije:

 • a) osjećam u pozadini
 • b) osjećam u središtu pažnje

6. Kada se suočim sa stresnom situacijom, ja:

 • a) ostanem smirena i kontroliram se
 • b) lako se uzrujam i paničim

7. Kada radim na projektu, ja:

 • a) radije radim sam
 • b) radije radim u timu

Odgovori na ova pitanja se zatim kombiniraju kako bi se dobile procjene za svaku od pet dimenzija osobnosti. Na primjer, ako odgovorite “a” na pitanja 1, 4 i 6 i “b” na pitanja 2, 3, 5 i 7, vaše procjene za prilagodljivost, ekstraverziju i kontrolu emocija bi mogle biti visoke, dok bi vaše procjene za nevrotičnost, otvorenost i socijalnu prilagodljivost mogle biti niske.

Koja je razlika između pravih testova ličnosti i online dostupnih zabavnih testova ličnosti?

Postoji nekoliko razlika između online zabavnih testova ličnosti i stručnih testova ličnosti:

 1. Validnost: Online zabavni testovi ličnosti obično nisu prošli istu rigoroznu validaciju kao stručni testovi ličnosti, što znači da ne mogu pružiti istu razinu preciznosti i pouzdanosti u procjeni osobnosti.
 2. Pitanja: Online zabavni testovi ličnosti obično imaju manji broj pitanja od stručnih testova ličnosti, što znači da ne uzimaju u obzir sve aspekte osobnosti.
 3. Interpretacija rezultata: Online zabavni testovi ličnosti obično ne nude stručnu interpretaciju rezultata, što znači da korisnici ne mogu dobiti detaljne informacije o svojim rezultatima.
 4. Korištenje: Online zabavni testovi ličnosti obično se koriste za zabavu ili samoprocjenu, dok se stručni testovi ličnosti koriste u različitim kontekstima, poput selekcije radnika, obrazovanja, terapije ili istraživanja.

Iako online zabavni testovi ličnosti mogu biti zabavni, treba ih shvatiti s rezervom i ne oslanjati se na njih kao na stručne procjene osobnosti. Ako se želite detaljnije upoznati sa svojom osobnosti ili imate sumnje u vezi sa svojim mentalnim zdravljem, preporučljivo je posjetiti stručnjaka poput psihologa ili psihoterapeuta.

Šta sve možete saznati o sebi korištenjem Testa Ličnosti?

Korištenjem testa ličnosti možete saznati:

 • Kakve su vam jače i slabije karakteristične crte
 • Što vas motiviše i čini srećnim
 • Kakva vam je percepcija svijeta oko sebe
 • Kako reagujete na stres i kako se nosite sa problemima
 • Kakva vam je emocionalna inteligencija i koliko ste samokontrolirajući
 • Kako se odnosite prema drugima i koliko ste socijalni
 • Kako se nosite sa konfliktima i koliko ste fleksibilni

FAQ – Često postavljena pitanja o testu ličnosti

Da li su rezultati testa ličnosti 100% tačni?

Rezultati testa ličnosti nisu 100% tačni, već samo daju uvid u vaše karakteristične crte i osobine. Oni ne definišu vas u potpunosti i zato ih je važno razmatrati u kontekstu vašeg života i iskustva.

Koliko vremena treba da se ispuni test ličnosti?

Vrijeme potrebno za ispunjavanje testa ličnosti zavisi od njegove dužine i vrste. Neki testovi su kraći i mogu se ispuniti za manje od 30 minuta, dok drugi traju i do sat vremena.

Da li su rezultati testa ličnosti javno dostupni?

To zavisi od testa koji ste ispunili i institucije koja ga je sprovela. U nekim slučajevima, rezultati se šalju isključivo vama, dok u drugim slučajevima postoje javno dostupne baze podataka sa rezultatima.

Da li test ličnosti može da mi pomogne da pronađem posao?

Test ličnosti može pomoći da bolje razumijete svoje želje i motivacije kada je u pitanju posao. Međutim, nije jamstvo da će vam pomoći da pronađete posao, već može biti koristan u određivanju željene karijere.

Da li test ličnosti može da me pomogne da pronađem savršenog partnera?

Test ličnosti može pomoći da bolje razumijete svoje želje i motivacije kada je u pitanju ljubav i veze. Međutim, nije garancija da će vam pomoći da pronađete savršenog partnera, već može biti koristan u procesu određivanja onoga što želite u vezi.