JUNGOV TEST LIČNOSTI: Besplatan psihološki test za procjenu ličnosti

Jungov test ličnosti je psihološki test koji se koristi za procjenu ličnosti pojedinca. Test se sastoji od nekoliko pitanja koja se odnose na različite aspekte ličnosti, uključujući ekstrovertnost, introvertnost, intuitivnost, osjetilnost i mnoge druge. Ovaj test je razvio Carl Gustav Jung, švajcarski psihijatar i analitičar, i smatra se jednim od najpopularnijih testova ličnosti na svijetu.

Carl Gustav Jung – Biografija i psihologija

Carl Gustav Jung (1875-1961) bio je švicarski psiholog i psihijatar, te osnivač analitičke psihologije. On je razvio teoriju o dvama slojevima nesvjesnog: osobnom nesvjesnom i kolektivnom nesvjesnom. Jungova psihologija postigla je značajne rezultate u interpretaciji mitoloških i religijskih simbola te utjecala na mnoge područja kulturnog stvaralaštva.

Osnove Jungove psihologije uključuju ego (svjesno biće), osobno nesvjesno (skladište poriva, frustracija, strepnji i želja pojedinca), i kolektivno nesvjesno (rezervoar nesvjesnih sadržaja nastao tijekom ljudske evolucije). Kolektivno nesvjesno sadrži arhetipove: Jastvo, Animus, Anima i Sjena.

Jungova psihologija može se sažeti u jednu riječ: individuacija. Proces individuacije predstavlja rast personalnosti kroz susret s arhetipovima, ostvarujući cjelovitost i zrelost. Jung je također razvio koncepte psihoidnosti zbilje i sinkroniciteta.

U novije vrijeme, status Jungove psihologije je nejasan, s nekim psiholozima koji ga smatraju više metafizičarem nego znanstvenikom.

Jungove psihologije zapravo su grandiozan sistem mistifikacija i metafizičkih konstrukcija koje nemaju mjesta u suvremenoj znanosti. S druge strane, oživljavanje interesa za duhovnost, religijske i mistične teme, kao i za alternativne pristupe medicini i psihoterapiji, rezultiralo je obnovljenim zanimanjem za Jungovu analitičku psihologiju. Neki terapeuti koriste Jungove koncepte u radu s klijentima, a Jungove ideje o arhetipovima i simbolima pronalaze primjenu i u umjetnosti, književnosti i filmskoj industriji.

U svakom slučaju, Carl Gustav Jung je i dalje jedna od najintrigantnijih i najkontroverznijih figura u povijesti psihologije. Njegova djela i teorije privlače pažnju i potiču rasprave kako među stručnjacima, tako i među širom publikom. Uloga koju je Jungova analitička psihologija imala i nastavlja imati na različitim poljima ljudskog stvaralaštva, kao i na razumijevanje ljudske psihe, čini ga nezaobilaznom osobom u proučavanju psihologije i psihoterapije.

Šta je Jungov psihološki test ličnosti i kako se koristi?

Jungov test ličnosti je psihološki test koji se sastoji od niza pitanja koja se odnose na različite aspekte ličnosti. Ovaj test se temelji na Jungovoj teoriji o ličnosti, koja se fokusira na četiri glavne kategorije: ekstroverziju/introverziju, intuitivnost/osjetilnost, mišljenje/osjećanje i prosuđivanje/percepciju.

Svaka kategorija ima dvije suprotnosti, a pojedinac se može klasificirati kao naginjujući jednoj ili drugoj suprotnosti.

Jungov test ličnosti obično se provodi putem upitnika ili intervjua. Upitnik se sastoji od niza pitanja, a pojedinac odgovara na svako pitanje sa “da” ili “ne”. Nakon što pojedinac odgovori na sva pitanja, stručnjak za ličnost analizira odgovore i daje povratne informacije o karakteristikama ličnosti pojedinca.

Jungov test ličnosti koristi se u različitim područjima, uključujući psihologiju, psihijatriju, obrazovanje i posao. U psihologiji i psihijatriji, ovaj test se koristi za procjenu mentalnog zdravlja pojedinca. Stručnjaci za ličnost koriste ovaj test za dobivanje uvida u obrasce ponašanja i misli, koji mogu ukazivati na određene probleme ili poremećaje u mentalnom zdravlju.

U obrazovanju, Jungov test ličnosti može se koristiti za procjenu akademskog uspjeha i određivanje prikladnih karijera za studente. U poslovnom svijetu, ovaj test se koristi za procjenu potencijalnih zaposlenika i njihovu sposobnost prilagođavanja radnom okruženju.

Jungov test ličnosti može se koristiti i za osobno razumijevanje, razvijanje samosvijesti i poboljšanje međuljudskih odnosa. Pojedinci koji žele bolje razumjeti sebe i svoje obrasce ponašanja i misli mogu koristiti ovaj test kao alat za samoprocjenu.

Jungova teorija psiholoških tipova

Prema teoriji psiholoških tipova Carla G. Junga [Jung, 1971], ljudi se mogu karakterizirati na temelju svojih općih stavova:

Ekstrovertni (E) vs. Introvertni (I), njihove preferencije jedne od dvije funkcije percepcije: Osjetilnost (S) vs. Intuicija (N), i njihove preferencije jedne od dvije funkcije prosuđivanja: Razmišljanje (T) vs. Osjećaj (F).

Tri područja preferencija koje je Jung predstavio su dihotomije (odnosno bipolarni sklopovi gdje svaki pol predstavlja različitu preferenciju). 

Jung je također predložio da je u osobi jedna od četiri gore navedene funkcije dominantna – ili funkcija percepcije ili funkcija prosuđivanja. Isabel Briggs Myers, istraživačica i praktičarka Jungove teorije, predložila je da se odnos prosuđivanja-prosudbe vidi kao četvrta dihotomija koja utječe na tip ličnosti [Briggs Myers, 1980]: Prosudba (J) vs. Prosudba (P).

Prvi kriterij: ekstroverzija – introverzija

Označava izvor i smjer izražavanja energije osobe. Izvor i smjer izražavanja energije ekstroverta su uglavnom u vanjskom svijetu, dok introvert ima izvor energije uglavnom u vlastitom unutarnjem svijetu.

Drugi kriterij: osjetilnost – intuicija

Predstavlja način na koji osoba percipira informacije. Osjetilnost znači da osoba uglavnom vjeruje informacijama koje direktno dobiva iz vanjskog svijeta. Intuicija znači da osoba uglavnom vjeruje informacijama koje dobiva iz unutarnjeg ili imaginarnog svijeta.

Treći kriterij: razmišljanje – osjećaj

Predstavlja kako osoba obrađuje informacije. Razmišljanje znači da osoba donosi odluke uglavnom kroz logiku. Osjećaj znači da osoba donosi odluke na temelju emocija, odnosno na temelju onoga što osjeća da bi trebala učiniti.

Četvrti kriterij: prosudba – prosuđivanje

odražava način na koji osoba primjenjuje informacije koje je obrađivala. Prosudba znači da osoba organizira sve događaje u svom životu i uglavnom se drži svojih planova. Prosuđivanje znači da je osoba sklonija improviziranju i istraživanju alternativnih opcija.

Sve moguće permutacije preferencija u 4 dihotomije gore navedene daju 16 različitih kombinacija, odnosno 16 različitih tipova ličnosti koji predstavljaju koji od dva pola u svakoj od četiri dihotomije dominira u osobi, definirajući tako 16 različitih tipova ličnosti.

Svaki tip ličnosti može dobiti akronim odgovarajuće kombinacije preferencija od 4 slova:

 • ESTJ (Ekstravertni, osjetilni, razmišljanje, prosudba)
 • ESFJ (Ekstravertni, osjetilni, osjećaj, prosudba)
 • ENFJ (Ekstravertni, intuitivni, osjećaj, prosudba)
 • ENTJ (Ekstravertni, intuitivni, razmišljanje, prosudba)
 • ISTJ (Introvertni, osjetilni, razmišljanje, prosudba)
 • ISFJ (Introvertni, osjetilni, osjećaj, prosudba)
 • INFJ (Introvertni, intuitivni, osjećaj, prosudba)
 • INTJ (Introvertni, intuitivni, razmišljanje, prosudba)
 • ESTP (Ekstravertni, osjetilni, razmišljanje, prosuđivanje)
 • ESFP (Ekstravertni, osjetilni, osjećaj, prosuđivanje)
 • ENFP (Ekstravertni, intuitivni, osjećaj, prosuđivanje)
 • ENTP (Ekstravertni, intuitivni, razmišljanje, prosuđivanje)
 • ISTP (Introvertni, osjetilni, razmišljanje, prosuđivanje)
 • ISFP (Introvertni, osjetilni, osjećaj, prosuđivanje)
 • INFP (Introvertni, intuitivni, osjećaj, prosuđivanje)
 • INTP (Introvertni, intuitivni, razmišljanje, prosuđivanje)

Koje su prednosti i nedostaci Jungovog testa ličnosti?

Jungov test ličnosti ima svoje prednosti i nedostatke kao psihološki alat.

Prednosti Jungovog testa ličnosti

 • Pružanje vrijednih informacija o karakteristikama ličnosti pojedinca
 • Korisnost u procjeni mentalnog zdravlja
 • Korisnost u razumijevanju sebe i poboljšanju međuljudskih odnosa

Nedostaci Jungovog testa ličnosti

 • Mogućnost pristranosti i subjektivnosti u procjeni odgovora pojedinca
 • Ograničenja u kategorizaciji pojedinca na temelju samo nekoliko kategorija
 • Potencijal za krivu interpretaciju rezultata od strane neiskusnih stručnjaka za ličnost

FAQ – Često postavljena pitanja

Koje su glavne kategorije u Jungovom testu ličnosti?

Glavne kategorije su ekstroverzija/introverzija, intuitivnost/osjetilnost, mišljenje/osjećanje i prosuđivanje/percepcija.

Koliko je pouzdan Jungov test ličnosti?

Pouzdanost Jungovog testa ličnosti ovisi o iskustvu stručnjaka za ličnost i kvaliteti upitnika. Međutim, ovaj test je općenito smatran pouzdanim psihološkim alatom.

Zaključak

Jungov test ličnosti je važan psihološki alat koji se koristi za procjenu ličnosti pojedinca. Ovaj test može pružiti vrijedne informacije o karakteristikama ličnosti, mentalnom zdravlju i sposobnosti prilagođavanja radnom okruženju. Međutim, potrebno je imati na umu ograničenja i nedostatke ovog testa i obratiti se stručnjaku za ličnost za pouzdane i kvalitetne rezultate.